Lili és Buksi kutya kalandja

Lili és Buksi kutya kalandja

mesék

Lili, a tiz éves lány Dömösön töltötte a nyarat a nagyszüleinél. Kedvenc barátja, Buksi, a barna labrador retriever hűségesen követte őt mindenhova. Egyik napon, miközben a Pilis erdejében kirándultak, Buksi szimatot fogott és elrohant. Lili hamarosan egy hatalmas barlang bejáratához érve találta meg a kutyát. Buksi izgatottan csóválta a farkát, és ugatott a sötétségbe.

 • Mi az ott, Buksi? – kérdezte Lili, óvatosan belesve a barlangba.

A barlang belseje sötét volt és hűvös. Lili bekapcsolta a elemlámpáját, és Buksival óvatosan beléptek. A barlang falai tele voltak furcsa szimbólumokkal és rajzokkal. Lili felismerte, hogy ősi barlangrajzokról van szó, de nem tudta, mit ábrázolnak.

Ahogy beljebb mentek, a barlang egyre szűkebb lett. Végül egy hatalmas teremhez értek, melynek közepén egy kőoltár állt. Az oltáron egy furcsa, csillogó kő feküdt.

 • Mi ez? – suttogta Lili.

 • Nem tudom – felelte Buksi, óvatosan szimatolva a követ. – De furcsán fénylik.

Lili óvatosan megérintette a követ. Ahogy a keze hozzáért, a kő felragyogott, és a barlang falai vibrálni kezdtek. A levegő megtelt energiával, és Lili érezte, hogy valami különleges történik.

Hirtelen egy alak jelent meg a terem közepén. Magas, ősz hajú ember volt, hosszú, fehér köntösben.

 • Üdvözöllek, Lili – szólt az ember kedvesen. – Hosszú idő óta várlak.

Lili meglepődött.

 • Ki vagy te? – kérdezte.

 • Én vagyok a barlang őrzője – felelte az ember. – Ez a barlang egy ősi titkot őriz, és te vagy a kiválasztott, aki felfedezi.

Lili izgatottan hallgatta az őrző szavait. Tudta, hogy ez egy rendkívüli kaland kezdete.

 • Mi a küldetésem? – kérdezte Lili bátorsággal a hangjában.

Az őrző mosolygott.

 • A küldetésed, hogy megvédd a barlangot a gonosztól. Azok, akik nem méltók a titkára, pusztulást hoznának a világra. Neked kell megakadályoznod őket.

Lili érezte a felelősség súlyát a vállán.

 • Megteszem, amit tudok – ígérte.

Az őrző bólintva intett.

 • A kő, amit megérintettél, a barlang kulcsa. Csak te és a kiválasztottak használhatjátok. A kő ereje megvéd a gonosztól, és segít a küldetésedben.

Lili a kőre pillantott. A kő melegen fénylett a kezében.

 • Köszönöm – suttogta.

Az őrző elmosolyodott.

 • Most menjetek. A barlang őrizni fog titeket.

Lili és Buksi elindultak vissza a barlang bejáratához. Ahogy kiléptek a napfényre, Lili hátrafordult. A barlang bejárata már nem volt ott. A helyén egy hatalmas tölgyfa állt.

Lili tudta, hogy soha nem fogja elfelejteni ezt a kalandot. A barlang titka örökre a szívében fog élni.

A következő napokban Lili és Buksi mindennap visszatértek a barlanghoz. Gyakorolták a kő erejének használatát, és tanultak az őrzőtől a barlang titkairól. Az őrző bölcs tanácsaival és a kő erejével Lili hamarosan elsajátította a varázslat művészetét.

Egy napon, miközben Lili és Buksi a barlangban gyakoroltak, furcsa hangokat hallottak a bejárat felől. Odasiettek, és meglátták, hogy egy csapat gonosz varázsló közeledik a barlanghoz.

 • Meg kell állítanunk őket! – kiáltotta Lili.

Buksi vicsorogva ugrott a varázslók elé. Lili felemelte a követ, és a varázslat erejével eltaszította a gonoszokat. A varázslók rémülten menekültek el.

Lili és Buksi megmentették a barlangot a gonosztól. Az őrző büszkén mosolygott.

 • Jól tettétek – dicsérte őket. – Megérdemlitek a barlang titkának őrzését.

Lili és Buksi boldogan mosolyogtak. Tudták, hogy ez a kaland csak a kezdet. Még sok izgalmas kaland vár rájuk a jövőben, és ők készen álltak rájuk.

Lili és Buksi kutya kalandja

mesék

Lili és Buksi kutya kalandja

Lili és Buksi kutya kalandja


error: Content is protected !!