Benedek Elek: A macska (népmese)

Benedek Elek: A macska (népmese)

Benedek Elek: A macska (népmese)

Benedek Elek: A macska (népmese)

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt egyszer egy leány. Ennek a leánynak nem volt sem apja, sem anyja, egyedül lakott egy házban a macskával.

Egyszer kalácsot süt a leány, s amint falatoznék, hozzá dörgölődzik a macska, s kéri:

– Adj nekem is egy kis kalácsot!

Rákiáltott a leány:

– Sicc, takarodj, nem neked való a kalács!

A macska elszaladt, de egy kicsi idő múlva visszatért, a leányhoz dörgölődzött, s kérte szépen:

– Adj nekem is egy kis kalácsot!

De a leány megint rákiáltott:

– Sicc, takarodj a szemem elől, nem neked való a kalács! Na, jól van, elszalad a szegény macska, lefekszik a kemencepadka alá, s ott dorombol nagy szomorúan.

Aközben beesteledik, s hát az ajtón zörget valaki erősen.

Bekiált az a valaki:

– Nyisd ki, leány, az ajtót, mert ha nem nyitod, betöröm, s úgyis elviszlek! Ugyan bizony mit gondoltok, ki lehetett ez a valaki?

Az ördög volt ez, aki a leányt szerette volna feleségül venni. Mert úgy tudjátok meg, olyan szép volt a leány, de olyan szép, hogy nem akadt párja hét puszta határban. Haj, édes istenem, megijed a leány, nem tudta hová legyen, hová rejtőzzék el.

Sírva-ríva kérte a macskát:

– Cicuskám, macurkám, segíts rajtam!

Mondta a macska:

– Te sem adtál kalácsot, én sem adok tanácsot. Közben az ördög elment, de egy óra sem telt belé, visszajött, s még erősebben kezdett zörgetni az ajtón.

Bekiáltott másodszor is:

– Nyisd ki az ajtót, leány, mert ha nem nyitod, betöröm, s úgyis elviszlek! Még jobban megijedett a leány.

Sírva-ríva kérte a macskát:

– Cicuskám, macurkám, adj nekem jó tanácsot, akkor én is adok jó meleg kalácsot!

Mondta a macska:

– Amikor kértelek, nem adtál kalácsot, most már hiába kérsz, nem adok tanácsot.

Ezalatt az ördög csak zörgetett, zörgetett az ajtón, egyszer aztán – puff! – betörte, fogta a leányt, s elvitte. Ha a leány csúnya lett volna, az ördög nem szerette volna.

Ha kalácsot nem sütött volna, a macska meg nem kívánta volna. Ha a macskának adott volna kalácsot, a macska a leánynak adott volna tanácsot, s akkor az én mesém is másképp történt volna. Itt a vége, fuss el véle!

Benedek Elek: A macska (népmese)

Benedek Elek: A macska (népmese)

Benedek Elek: A macska (népmese)

 error: Content is protected !!