A ravasz róka meg a naiv nyúl

A ravasz róka meg a naiv nyúl

mesék

Egyszer volt, hol nem volt, egy sűrű erdőben élt Róka koma, aki híres volt a ravaszságáról. Minden nap azon törte a fejét, hogyan szerezhetne magának finom falatokat anélkül, hogy fáradozni kellene. Egy nap sétálgatva az erdőben meglátott egy naiv nyulat, Ugri Bendegúz nevűt, aki gondtalanul rágcsált a réten. Róka koma szeme felcsillant a kapzsiságtól.

„Mit csinálsz ott, Ugri Bendegúz?” – kérdezte mézesmázosan.

„Csak rágcsálok a friss fűben, Róka koma” – felelte Bendegúz. „Szeretnél velem csatlakozni?”

Róka koma megnyalta a bajuszát. „De szívesen!” – mondta. Leült Bendegúz mellé, és elkezdtek beszélgetni. Róka koma ravaszul Bendegúz kedvenc ételeiről kérdezgette, majd elmesélt neki egy történetet egy hatalmas répaföldről, ami tele van lédús, édes répákkal. Bendegúz szeme felcsillant az izgalomtól.

„Ó, Róka koma, elvinnél engem is oda?” – kérdezte.

Róka koma mosolygott. „Persze, de előbb mutasd meg nekem a titkos odúdat, ahol a finom káposztádat tartod!”

Bendegúz, aki nem volt túl okos, elárulta Róka komának az odúja titkos bejáratát. Róka koma gyorsan belesurrant, és ellopta Bendegúz összes káposztáját. Ezután visszatért Bendegúzhoz, és azt mondta:

„Sajnos a répaföld messze van, és sötét lesz mire odaérünk. Gyere velem vissza az odúdba, és pihenjünk egy kicsit, mielőtt elindulunk!”

Bendegúz, aki nem sebzett gyanút, beleegyezett. Visszamentek az odúhoz, de amikor Bendegúz belépett, a titkos bejárat bezárult mögötte! Róka koma elnevette magát, és elrohant a káposztával.

Bendegúz fogva maradt az odúban, és sírni kezdett. De ekkor eszébe jutott egy régi trükk, amit a nagymamájától tanult. Elkezdett hangosan énekelni egy vidám dalt, mintha mi sem történt volna.

Róka koma messziről hallotta Bendegúz vidám énekét. „Miért örül ez a nyúl?” – gondolta magában. „Biztosan van még káposzta az odújában!” Visszarohant Bendegúz odújához, de amikor kinyitotta az ajtót, Bendegúz nem volt ott. Csak egy üres odút talált.

Róka koma dühösen üvöltött, de Bendegúz már rég elmenekült. Bendegúz megtanulta a leckét, és soha többé nem bízott idegenekben. Róka koma pedig üres hassal maradt, és a ravaszsága ezúttal nem segített rajta.

Tanulság: A ravaszság nem mindig vezet sikerre. Fontos ébernek lenni és nem bízni idegenekben.

A ravasz róka meg a naiv nyúl

mesék

A ravasz róka meg a naiv nyúl

A ravasz róka meg a naiv nyúl


error: Content is protected !!